AKTYWNY SENIOR ZMIENIA PRZESTRZEŃ

Ostatnie trzecie spotkanie w ramach projektu senioralnego - wielopokoleniowego "Aktywny Senior zmienia przedstrzeń".